.uploads

.1Copy & dán link

Hỗ trợ link soundcloud & youtube

https://soundcloud.com/hdmix/vn
https://youtube.com/watch?v=8XvOhn7minE

2Chỉnh sửa thông tin

Sửa tiêu đề & chọn đúng thể loại nhạc.

CHÚ Ý : HDmix không chịu trách nhiệm về bản quyền nhạc do thành viên uploads

3Đăng nhạc

Ấn Save để đăng nhạc, truy cập và PLAY thử.

Nếu không nghe được, vui lòng kiểm tra lại bằng cách “Edit” nhạc của bạn.