Rút tiền

Bạn cần tối thiểu 10.000 xu trong tài khoản để thực hiện rút tiền