#Rosita / vm

#Rosita – là tổng hợp các track việt mix do các DJ/Producer Việt Nam sản xuất.
Bao gồm thể loại nhạc Deep House – G House.
Và cũng là mixset JuongB rất tâm đắc trong thời gian qua.

Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ JuongB trong các sản phẩm sắp tới.
Thanks all !!

  • #109 This year