DJ Rambo

DJ Rambo

Làm CON TRAI là do trời sinh. Làm ĐÀN ÔNG là do tuổi tác... Còn làm QUÝ ÔNG là do LỰA CHỌN của chính chúng ta!