Z Dolce

Z Dolce

Tình yêu đôi khi, tàn nhẫn như vậy! Gần kề nhau đi, vẫn chưa thể bằng người ấy... Vậy thôi em ơi, cứ xem là hợp tan do trời!