Z Dolce

Z Dolce DJ Artist

Tình yêu đôi khi, tàn nhẫn như vậy! Gần kề nhau đi, vẫn chưa thể bằng người ấy... Vậy thôi em ơi, cứ xem là hợp tan do trời!